Calfarme - Bioplus Rengöring - Green Toilet Facilites

Calfarme - Bioplus Rengöring

Ett naturligt rengöringsmedel

Vårat Bio plus rengöring har vi till våra urinoarer, men är det ultimata rengöringsmedlet till hela badrummet. BioPlus är säkert och multifunktionellt, tar bort lukten biologiskt, rengör alla ytor och ersätter alla andra desinfektionsmedel och kemikalier - vilket sparar vatten, arbetskraft och kostnader.

• 100% Miljövänligt, biologiskt baserat.

• Låg VOC-certifierad.

• Söker effektivt efter organiskt avfall.

• Hämmar tillväxten av patogena bakterier.

• Rensar och underhåller dräneringsrör.

• Eliminerar källor till mest stötande lukt.

• Säker, giftfri för människor och djur, biologiskt nedbrytbara, icke-sura, icke-kaustiska och garanterade icke-patogena stammar.

• Minskar dramatiskt BOD, COD, TSS och CO2.

Bio-Plus är ett mångsidigt, mer effektivt och hållbart alternativ till konventionella rengöringsmedel för kemisk rengöring. BioPlus  är UL ECOLOGO ® och CACC certifierat för att minska miljöpåverkan.

Är ni intresserade? Kontakta oss då redan idag.